محصولات
محصولات جدید
  • محصولات جدید

اسکالپ وین معمولی

گوشی طبی جدید نوزاد

1,935,828 تومان

گوشی پزشکی مدل DUPLEX خاکستری01-4200

1,448,577 تومان

اتوسکوپ ریشتر مدل Uni-I

2,137,555 تومان

اتوسکوپ قلمی ریشتر مدل E Scope 2100-201

1,923,326 تومان

اتوسکوپ ریشتر مدل2.7ولت

1,663,481 تومان

افتالموسکوپ ریشتر E-Scope

3,797,995 تومان

اتوسکوپ سری L1 نورزنون ۲.۵V

5,541,221 تومان

اتوسکوپ L3 XL -3.5V

4,756,618 تومان

اسپکولوم مامائی مدل CUSCO

تورنیکت پنوماتیک ریشتر

9,095,592 تومان

فریم لوپ

8,480,614 تومان

لارنگوسکوپ بزرگسال مدل MILLER( تیغه راست)

5,738,217 تومان

هیسترو سالپنژوگراف

10,245,127 تومان

فشارسنج عقربه ای پایه دار مدل BIG-BEN – مربع

5,718,281 تومان

لارنگوسکوپ اطفال مدل MILLER ( تیغه راست )

5,328,344 تومان

فشارسنج عقربه ای تک شلنگه مدل MINIMUS II

2,105,454 تومان

فشارسنج عقربه ای دو شلنگه نوزاد

2,420,377 تومان

لارنگوسکوپ بزرگسال مدل تیغه کمانی

5,458,436 تومان

فشارسنج عقربه ای دوشلنگه مدل EXACTA

1,719,911 تومان

لارنگوسکوپ بزرگسال مدل MC-INTOSH

5,458,436 تومان

فشارسنج عقربه ای دیواری مدل ساعتی BIG-BEN – مربع

3,638,845 تومان

لارنگوسکوپ کودک مدل MC- INTOSH

4,678,563 تومان

فشار سنج دیجیتال RI-CHAMPION

2,588,313 تومان

بازار آنلاین پزشکی و آزمایشگاهی (فردادکو ) مطابق دسته بندی اداره تجهیزات پزشکی و سایت IMED  می باشد.  در این سایت کوشش شده تا  با ساماندهی کلیه تولید کنندگان واردکنندگان و توزیع کنندگان کشور و حذف هزینه های مازاد شبکه توزیع محصولات را با کمترین هزینه و مطابق قیمت مصوب به دست مراکز درمانی برساند.