محصولات
محصولات جدید
  • محصولات جدید

اسکالپ وین معمولی

۷۵۰ تومان

گوشی طبی جدید نوزاد

۱,۹۳۵,۸۲۸ تومان

گوشی پزشکی مدل DUPLEX خاکستری۰۱-۴۲۰۰

۱,۴۴۸,۵۷۷ تومان

اتوسکوپ ریشتر مدل Uni-I

۲,۱۳۷,۵۵۵ تومان

اتوسکوپ ریشتر مدل۲.۷ولت

۱,۶۶۳,۴۸۱ تومان

اتوسکوپ قلمی ریشتر مدل E Scope 2100-201

۱,۹۲۳,۳۲۶ تومان

افتالموسکوپ ریشتر E-Scope

۳,۷۹۷,۹۹۵ تومان

اتوسکوپ سری L1 نورزنون ۲.۵V

۵,۵۴۱,۲۲۱ تومان

اتوسکوپ L3 XL -3.5V

۴,۷۵۶,۶۱۸ تومان

لارنگوسکوپ بزرگسال مدل MILLER( تیغه راست)

۵,۷۳۸,۲۱۷ تومان

تورنیکت پنوماتیک ریشتر

۹,۰۹۵,۵۹۲ تومان

فریم لوپ

۸,۴۸۰,۶۱۴ تومان

هیسترو سالپنژوگراف

۱۰,۲۴۵,۱۲۷ تومان

اسپکولوم مامائی مدل CUSCO

۷۳۰,۵۳۹ تومان

لارنگوسکوپ بزرگسال مدل تیغه کمانی

۵,۴۵۸,۴۳۶ تومان

فشارسنج عقربه ای دو شلنگه نوزاد

۲,۴۲۰,۳۷۷ تومان

فشارسنج عقربه ای تک شلنگه مدل MINIMUS II

۲,۱۰۵,۴۵۴ تومان

لارنگوسکوپ بزرگسال مدل MC-INTOSH

۵,۴۵۸,۴۳۶ تومان

فشارسنج عقربه ای پایه دار مدل BIG-BEN – مربع

۵,۷۱۸,۲۸۱ تومان

فشارسنج عقربه ای دوشلنگه مدل EXACTA

۱,۷۱۹,۹۱۱ تومان

لارنگوسکوپ کودک مدل MC- INTOSH

۴,۶۷۸,۵۶۳ تومان

لارنگوسکوپ اطفال مدل MILLER ( تیغه راست )

۵,۳۲۸,۳۴۴ تومان

فشارسنج عقربه ای با سه کاف قابل تعویض کودک

۲,۴۲۰,۳۷۷ تومان

فشار سنج دیجیتال RI-CHAMPION

۲,۵۸۸,۳۱۳ تومان

بازار آنلاین پزشکی و آزمایشگاهی (فردادکو ) مطابق دسته بندی اداره تجهیزات پزشکی و سایت IMED  می باشد.  در این سایت کوشش شده تا  با ساماندهی کلیه تولید کنندگان واردکنندگان و توزیع کنندگان کشور و حذف هزینه های مازاد شبکه توزیع محصولات را با کمترین هزینه و مطابق قیمت مصوب به دست مراکز درمانی برساند.